У статті систематизовано інформацію про основні команди Linux. Наведені команди будуть однаково вірно працювати у багатьох дистрибутивах, таких як: ASPLinux, Debian, Gentoo, Ubuntu, ALTLinux і у багатьох інших. Автором статті переслідувалася мета складання найбільш повного списку основних команд linux’а, для більш легкого і ефективного вивчення цієї операційної системи.

Всі команди Linux `а розбиті на тематичні розділи і підрозділи, які мають короткі описи. Список команд лінукса постійно оновлюється і доповнюється.

Зміст

 • 1. Загальні команди Linux
 • 2. Роботи з файлами і директоріями</
 • 2.1. Директорії та файли
 • 2.2. Права доступу
 • 3. Робота з архівами
 • 4. Встановлення програм
 • 4.1. Перегляд встановлених пакунків
 • 4.2. Установка і видалення пакетів
 • 5. Моніторинг роботи і перегляд логів
 • 6. Інформація про пристрої
 • 7. Жорсткі диски і файлова система
 • 7.1. Інформація про файлову систему і жорсткому диску
 • 7.2. Продуктивність жорсткого диска.
 • 7.3. Монтування розділів жорсткого диска
 • 8. Налаштування мережі
 • 8.1. Конфігурація мережі
 • 8.2. Маршрутизація
 • 8.3. Управління портами (брандмауер)
 • 8.4. Управління NAT
 • 9. Створення і запис ISO образів
 • 10. Користувачі і групи
 • 11. Робота з процесами
 • 12. Runlevels
 • 13. Робота з ядром і модулями
 • 13.1. Робота з ядром системи
 • 13.2. Робота з модулями ядра
 • 14. Робота з LiveCD
 • 15. Конвертування різної інформації (відео, аудіо, текст і т. д.)
 • 15.1. Конвертування тексту
 • 15.2. Конвертування PDF в JPEG
 • 15.3. Конвертування відео
 • 15.4. Конвертування аудіо
 • 16. Друк на принтері
 • 1. Загальні команди Linux

  Нагору  Linux команди, яким не знайшлося місця ні в якому іншому розділі.

  # uname -a
  # Показати версію ядра Linux;
  # lsb_release -a
  # На екран виводитися інформація про версію операційної системи Debian і оснваных на ній дистрибутивах;
  # cat /etc/SuSE-release
  # На екран виводиться інформація про версію операційної системи SuSE;
  # man hier
  # Опис ієрархії файлової системи (для чого потрібна кожна директорія в linux);
  # clear
  # Очищення екрана термінала;
  # wall Привіт
  # Відправляє на термінали інших користувачів повідомлення “Привіт”;
  # date
  # Показує поточну дату і час;
  # cal -3
  # Показує в зручній формі попередній, поточний і наступний місяць (типо календар);
  # uptime
  # Показати поточний час і роботу системи без перезавантаження і виключення;
  # hostname
  # Показати мережеве ім’я комп’ютера;
  # whois linux.org
  # Показати інформацію про доменом імені linux.org;
  # export http_proxy=http://your.proxy:port
  # Змінити змінної оточення http_proxy, для використання інтернету через proxy-сервер;
  # wget http://itshaman.ru/images/logo_white.png
  # Завантажити файл http://itshaman.ru/images/logo_white.png в поточну папку;
  # wget –convert-links -r http://www.linux.org/
  # Копіювання сайту цілком і конвертування посилань для автономної роботи. Копіювання відбувається на 5 рівнів в глибину;
  # pppconfig
  # Створення та налаштування Dial-Up з’єднання для виходу в Інтернет по модему;
  # pppoeconf
  # Створення та налаштування виходу в Інтернет через ADSL-модем;
  # !!
  # Виконати останню команду;
  # history | tail -50
  # Показати останні 50 набраних команд;
  # exit
  # Завершити сеанс поточного користувача;
  # passwd
  # Змінює пароль поточного користувача;
  # shutdown -h now
  # Вихід з Linux;
  # poweroff
  # Вихід з Linux;
  # reboot
  # Перезавантаження системи;
  # last reboot
  # Статистика перезавантажень;
  # winecfg
  # Налаштування Wine – НЕэмулятор WinAPI;
  # host itshaman.ru
  # Показує IP-адреса введеного сайту;

  2. Команди Linux: роботи з файлами і директоріями


  У цьому розділі зібрані команди Linux призначені для: створення та видалення файлів та директорій, команди переходів між ними і команди для призначення власника і прав доступу.

  2.1 Директорії і файлиНагору

  # pwd
  # Виводить поточний шлях;
  # ls
  # Виводить список файлів і каталогів за порядком;
  # ls -laX
  # Виводить форматований список всіх файлів і директорій, включаючи приховані;
  # cd
  # Перехід в домашню директорію;
  # cd /home
  # Перехід в директорію /home;
  # touch /home/primer2
  # Створення порожнього файлу /home/primer2;
  # cat /home/primer2
  # Показати вміст файлу /home/primer2;
  # tail /var/log/messages
  # Виводить кінець файлу. Зручно при роботі з балками і великими файлами;
  # nano /home/primer2
  # Редагування файлу /home/primer2;
  # gedit /home/primer2
  # Друга команда Linux для редагування файлу;
  # echo “Остання строчка” | sudo tee -a /home/primer2
  # Додавання до кінця файлу “Остання строчка” в файл /home/primer2;
  # cp /home/[email protected]/primer.txt /home/primer.txt
  # Копіює /home/[email protected]/primer.tx в home/primer.txt;
  # ln -s /home/[email protected]/primer.txt /home/primer
  # Створює символічне посилання /home/primer до файлу /home/[email protected]/primer.txt;
  # mkdir /home/[email protected]/shaman
  # Створення директорії з ім’ям shaman;
  # rmdir /home/[email protected]/shaman
  # Видалення директорії з ім’ям shaman;
  # rm -rf /home/[email protected]/shaman
  # Видалення директорії з вкладеними фалами;
  # cp -la /dir1 /dir2
  # Копіювання директорій;
  # mv /dir1 /dir2
  # Перейменування директорії;
  # du -sh /home/[email protected]/
  # Виводить на екран розмір заданій директорії. Можна використовувати для визначення розміру файлів;
  # locate primer
  # Пошук всіх файлів з ім’ям primer;

  2.2 Права доступуНагору

  # [sudo] chmod 0777 /home/
  # Зміна прав доступу до директорії тільки для /home. 0777 – дозвіл на читання/запис/виконання для всіх груп;
  # [sudo] chmod -R 0777 /home/
  # Рекурсивна зміна прав доступу до директорії /home. 777 – дозвіл на читання/запис/виконання для всіх груп. Всі вкладені директорії і файли будуть мати права 0777;
  # [sudo] chown [email protected]:ITShaman /home/primer.txt
  # Зміну власника та групи тільки для файлу /home/primer.txt;
  # [sudo] chown -R [email protected] /home/
  # Зміна власника для всього вмісту директорії /home;

  3. Команди Linux: робота з архівами
  Нагору


  # tar cf primer.tar /home/primer.txt
  # Створити tar-архів з ім’ям primer.tar містить /home/primer.txt;
  # tar czf primer.tar.gz /home/primer.txt
  # Створити tar-архів з стисненням Gzip по імені primer.tar.gz;
  # tar cjf primer.tar.bz2 /home/primer.txt
  # Створити tar-архів з стисненням Bzip2 по імені primer.tar.bz;
  # tar xf primer.tar
  # Розпакувати архів primer.tar у поточну папку;
  # tar xzf primer.tar.gz
  # Розпакувати архів tar-з Gzip;
  # tar xjf primer.tar.bz
  # Розпакувати архів tar-з Bzip2;

  4. Команди Linux: установка програм


  4.1 Перегляд встановлених пакетівНагору

  RPM дистрибутиви

  # rpm -qa
  # Показати список встановлених пакунків RPM в системі;

  DEB – дистрибутиви

  # dpkg -l |more
  # Показати список встановлених пакетів DEB в системі;
  # apt-cache search ім’я пакета
  # Шукає в індексах наявність доступного пакету і виводить на екран коротку інформацію про потрібному пакеті (дуже корисна команда для пошуку і установки програм з консолі);
  # apt-cache showpkg ім’я пакета
  # Повна інформація про зазначеному пакеті;

  4.2 Установка і видалення пакетівНагору

  RPM дистрибутиви

  # [sudo] rpm -i pkgname.rpm
  # Установка пакету RPM pkgname.rpm;
  # [sudo] rpm -e pkgname
  # Видалення пакету RPM pkgname;
  # [sudo] dpkg -i *.rpm
  # Установка всіх пакетів в директорії;

  DEB – дистрибутиви

  # [sudo] apt-get update
  # Оновлення списку доступних пакетів з Internet;
  # [sudo] apt-get upgrade
  # Оновлення доступної версії пакетів в системі;
  # [sudo] apt-get install pkgname
  # Встановлення DEB пакети pkgname;
  # [sudo] apt-get remove pkgname
  # Видалення DEB пакети pkgname;
  # [sudo] dpkg -i *.deb
  # Установка всіх пакетів в директорії;

  5. Команди Linux: моніторинг роботи і перегляд логів.

  Нагору


  Команди Linux необхідні для моніторингу роботи операційної системи. Всі свідчення виводяться на екран у реальному часі. Число, що стоїть після команди означає інтервал між виводом інформації.

  # top
  # Інформацію в реальному часі про завантажених процесах, споживання ОЗП;
  # htop
  # Більш розширена on line-статистика про завантажених процесах (розробник http://htop.sourceforge.net);
  # dmesg
  # Показує log-файл завантаження ОС і знаходження нових пристроїв;
  # mpstat 1
  # Показує розширену статистику споживання ресурсів системи у відсотках (для деяких дистрибутивів необхідна установка пакета sysstat);
  # vmstat 2
  # Показати розширену статистику з використання віртуальної пам’яті;
  # iostat 2
  # Показати розширену статистику переривань по пристроям;

  6. Команди Linux: інформація про пристрої.

  Нагору


  # lsdev
  # інформація про вже встановлених пристроях (у деяких дистрибутивах вимагає доставити пакет procinfo);
  # cat /proc/cpuinfo
  # Показати повну інформацію про моделі процесора (частота, підтримувані інструкції тощо);
  # cat /proc/meminfo
  # Показати розширену інформацію про займаній оперативної пам’яті (MemTotal, MemFree, Buffers, Cached, SwapCached,HighTotal, HighFree, LowTotal тощо);
  # grep SwapTotal /proc/meminfo
  # Показати розмір розділу виділеного під swap;
  # watch -n1 ‘cat /proc/interrupts’
  # Показати інформацію про перериваннях;
  # free -m
  # Інформація про використаної та вільної ПАМ’ЯТІ і Swap-файл (-m вказує, що потрібно відображати у Мб);
  # lshal
  # Показати список всіх пристроїв і їх параметрів;
  # cat /proc/devices
  # Показати всі пристрої в системі (назви взяті з каталогу /proc/devices);
  # lspci -tv
  # Показати виявлені PCI-пристрою;
  # lsusb -tv
  # Показати виявлені USB-пристрою;
  # [sudo] dmidecode
  # Показати інформацію про версію BIOS комп’ютера;
  # gtf 1024 768 75
  # Виводить рядок ModeLine для Вашого монітора на параметрах екрана 1024x768x75Hz;

  7. Команди Linux: жорсткі диски і файлова система.


  7.1 Інформація про файлову систему і жорсткому дискуНагору

  # fdisk -l
  # Інформація про всіх підключених жорстких і знімних дисках;
  # [sudo] hdparm -I /dev/sda
  # Повна інформація про IDE/ATA жорстких дисках;
  # smartctl -a /dev/sda1
  # Виводить SMART-інформацію про розподіл жорсткого диску /dev/sda1 (необхідна установка пакета smartmontools);
  # [sudo] blkid
  # Виводить UUID всіх доступних накопичувачів інформації в системі;

  7.2 Продуктивність жорсткого дискаНагору

  # [sudo] hdparm -tT /dev/sda
  # Показує продуктивність жорсткого диска;

  7.3 Монтування розділів жорсткого дискаНагору

  # mount | column -t
  # Показує повну інформацію про вмонтованих устройсвах;
  # cat /proc/partitions
  # Показує тільки примонтированные розділи жорсткого диска;
  # df
  # Показує вільне місце на розділах;
  # [sudo] mount /dev/sda1 /mnt
  # Монтує розділ /dev/sda1 до точки монтування /mnt;
  # [sudo] mount -t auto /dev/cdrom /mnt/cdrom
  # Монтує більшість CD-rom’ів;
  # [sudo] mount /dev/hdc -t iso9660 -r /cdrom
  # Монтує IDE CD-ROM;
  # [sudo] mount /dev/scd0 -t iso9660 -r /cdrom
  # Монтує SCSI CD-ROM;
  # [sudo] mount -t ufs -o ufstype=ufs2,ro /dev/sda3 /mnt
  # Монтування FreeBSD розділів Linux;
  # [sudo] mount -t smbfs -o username=vasja,password=pupkin //pup/Video
  # Монтування мережевих ресурсів (SMB);
  # [sudo] mount -t iso9660 -o loop /home/file.iso /home/iso
  # Монтування ISO-образів;
  # [sudo] mount /dev/sdb1 -t vfat -o rw /mnt
  # Монтування розділ з файловою системою FAT 16/32 (наприклад USB-накопичувач) до точки монтування /mnt з можливістю запису;
  # [sudo] umount /mnt
  # Отмонтирует розділ від точки монтування /mnt;

  8. Команди Linux: налаштування мережі.


  8.1 Конфігурація мережіНагору

  # ifconfig
  # Показати параметри всіх мережевих;
  # ifconfig eth0
  # Показати параметри мережного інтерфейсу eth0;
  # [sudo] ethtool eth0
  # Показує стан мережного інтерфейсу eth0 (для деяких дистрибутивів потрібна установка пакета ethtool). Команда ethtool застосовується тільки для провідних підключень, не працює з бездротовими інтерфейсами;
  # [sudo] ethtool -s eth0 speed 100 full duplex autoneg off
  # Примусово задати швидкість мережного інтерфейсу 100Mbit і режим Full duplex і відключити автоматичне визначення;
  # ifconfig eth0 192.168.50.254 netmask 255.255.255.0
  # Задати основний IP адресу мережного інтерфейсу eth0;
  # ip addr add 192.168.50.254/24 dev eth0
  # Задати основний IP адресу мережного інтерфейсу eth0;
  # ifconfig eth0:0 192.168.51.254 netmask 255.255.255.0
  # Встановити додатковий IP адресу мережного інтерфейсу eth0;
  # ip addr add 192.168.51.254/24 dev eth0 label eth0:1
  # Встановити додатковий IP адресу мережного інтерфейсу eth0;
  # [sudo] ifconfig eth0 up
  # Запустити мережевий інтерфейс eth0;
  # [sudo] ifconfig eth0 down
  # Відключити мережний інтерфейс eth0;
  # ifconfig eth0 hw ether 00:01:02:03:04:05
  # Зміна MAC адреси;
  # [sudo] /etc/init.d/dhcpd restart
  # Перезавантаження DHCP клієнта;
  # ping 192.168.0.2
  # Перевірка мережевого з’єднання. Пінгуєтся IP адреса 192.168.0.2 (можна пінговать ya.ru);

  8.2 МаршрутизаціяНагору

  # route -n
  # Виводить на екран таблицю маршрутизації;
  # netstat -rn
  # Виводить на екран таблицю маршрутизації;

  8.3 Управління портами (брандмауер)Наверх

  # netstat -an | grep LISTEN
  # Показує список всіх відкритих портів;
  # lsof -i
  # Показує список всіх відкритих портів в мережу Internet;
  # [sudo] netstat -tup
  # Активні з’єднання з інтернетом;
  # socklist
  # Показує всі відкриті сокети;
  # [sudo] netstat -anp –udp –tcp | grep LISTEN
  # Список додатків, які відкривають порти;
  # [sudo] iptables -L -n -v
  # Показує статус firewall (статус iptables);
  # [sudo] iptables -P INPUT ACCEPT
  # Відкриває доступ до всіх портів;
  # [sudo] iptables -P FORWARD ACCEPT
  # Відкриває доступ до всіх портів;
  # [sudo] iptables -P OUTPUT ACCEPT
  # Відкриває доступ до всіх портів;
  # [sudo] iptables -X
  # Видаляє всі ланцюжки;

  8.4 Управління NATНагору

  # [sudo] iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
  # “Підняття” NAT на інтерфейс eth0;
  # [sudo] iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 78.31.70.238 –dport 20022 -j DNAT –to 192.168.16.44:22
  # Перенаправлення порту 20022, який іспользется для ssh;
  # [sudo] iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 78.31.70.238 –dport 993:995 -j DNAT –to 192.168.16.254:993-995
  # Перенаправлення діапазону портів 993-995;
  # iptables -L -t nat
  # Перевірка статусу NAT;

  9. Команди Linux: створення і запис ISO образів.

  Нагору


  # cdrecord -scanbus
  # Показує всі доступні CD-ROM;
  # dd if=/dev/hdc of=/tmp/mycd.iso bs=2048 conv=notrunc
  #Створення ISO образів з диска CD-ROM;

  10. Команди Linux: користувачі і групи.

  Нагору  Команди Linux необхідні для роботи з користувачами і групами користувачів.

  # id
  # Показує зведену інформацію по поточному користувачу (логін, UID, GID, групи);
  # Показати інформацію про користувача [email protected];
  # last
  # Показує останніх зареєстрованих користувачів;
  # who
  # Показує ім’я поточного користувача і час входу;
  # Додавання нового користувача [email protected];
  # groupadd ITShaman
  # Додавання групи ITShaman;
  # usermod -a -G ITShaman [email protected]
  # Додає користувача [email protected] групу ITShaman (для Debian-подібних дистрибутивів);
  groupmod -A [email protected] ITShaman
  # Додає користувача [email protected] групу ITShaman (SuSE);
  # Видалення користувача [email protected];
  # groupdel ITShaman
  # Видалення групи ITShaman;

  11. Команди Linux: робота з процесами.

  Нагору  Всі запущені процеси мають унікальні номери – PID.

  # ps axjf
  # Показати всі завантажені процеси;
  # pgrep -l sshd
  # Показати PID певного процесу – sshd;
  # echo $$
  # Показати PID вашої оболонки;
  # fuser -va 22/tcp
  # Показати PID процесу який використовує порт 22;
  # fuser -va /home
  # Показує PID процесу має доступ до /home;
  # lsof /home
  # Показує список процеси, які використовують /home;
  # killall 0 httpd
  # Виводить на екран поточний стан процесу httpd;
  # kil 4712
  # «Убити» процес з PID 4712;
  # [sudo] killall TERM 4712
  # Посилає процесу з PID’ом 4712 сигнал TERM – завершити процес;
  # [sudo] killall HUP httpd
  # Посилає процесу з ім’ям httpd сигнал HUP – зупинити процес;
  # [sudo] fuser -k -TERM -m /home
  # “Вбити” всі процеси мають доступ до /home;

  Важливі сигнали посилаються процесів:

  • 1 – HUP зупинити процес
  • 2 – INT перервати процес
  • 3 – QUIT вийти
  • 9 – KILL “убити” процес
  • 15 – TERM завершити процес

  12. Команди Linux: Runlevels.

  Нагору


  Після завантаження ядра Linux починають завантажуватися різні демони і програми, такі як NetworkManager, Evolution і т. д., результат яких ми бачимо у себе після завантаження на робочому столі. Завантаження кожної служби здійснюється скриптом. Всі скрипти лежать в /etc/init.d.

  Runlevels – це ціле число, яке визначає “рівень завантаження”.

  “Рівні завантаження” бувають:

  • Runlevels=0 Вимикання комп’ютера;
  • Runlevels=1 режим Single-User;
  • Runlevels=2 Текстовий режим без підтримки мережі;
  • Runlevels=3 Текстовий режим з підтримкою мережі;
  • Runlevels=4;
  • Runlevels=5 Графічний режим;
  • Runlevels=6 Перезавантаження комп’ютера.

  Тобто скрипти, які повинні завантажуватися тільки в текстовому режимі з підтримкою мережі, мають Runlevels дорівнює 3.

  Більш простий варіант установки:

  # [sudo] sysv-rc-conf
  #Дуже зручна настройка Runlevels (необхідна установка пакета sysv-rc-conf);

  Ручний варіант установки:

  # chkconfig –list
  # Показує список всіх скриптів з відповідними їм Runlevels;
  # chkconfig –list udev
  # Показує дозволені Runlevels тільки окремого скрипта, в нашому випадку udev;
  # [sudo] update-rc.d udev defaults
  # Виставлення скрипту udev значень Runlevels за умовчанням (для Debian-подібних дистрибутивів);
  # [sudo] chkconfig udev –level on 35
  # Додавання скрипту udev Runlevels 3 і 5;
  # [sudo] update-rc.d udev start 20 2 3 4 5 . stop 20 0 1 6
  # Змінити параметри скрипта udev (для Debian-подібних дистрибутивів);
  # [sudo] chkconfig udev off
  # Відключення у udev всіх Runlevels;
  # [sudo] update-rc.d -f udev remove
  # Відключення у udev всіх Runlevel (для Debian-подібних дистрибутивів);

  13. Команди Linux: Робота з ядром і модулями.


  13.1 Робота з ядром системиНагору

  # uname -a
  # Показати версію ядра Linux;

  13.2 Робота з модулями ядраНагору

  # lsmod
  # Список всіх модулів завантажених в ядро;
  # [sudo] modprobe isdn
  # Завантаження модуля на прикладі isdn;
  # make
  # Створення стисненого образу ядра системи;
  # make modules
  # Компіляція модуля;
  # [sudo] make modules_install
  # Установка модуля;
  # [sudo] make install
  # Установка в ядро системи;

  14. Команди Linux: робота з LiveCD.

  Нагору


  # [sudo] chroot /mnt
  # зміна root-оточення на /mnt. Після цього конєвої розділ, примонтировнный до /mnt, буде використовуватися як рідна;

  15. Команди Linux: конвертування різної інформації;


  15.1 Конвертування текстуНагору

  # iconv -l
  # Виводить список всіх доступних кодувань;
  # iconv -f cp1251 -t UTF-8 file_cp1251.txt -o file_utf8.txt
  # Зміна кодування. Був файл file_cp1251.txt з кодуванням cp1251, а в результаті вийшов файл file_utf8.txt з кодуванням utf8;

  15.2 Конвертування PDF в JPEGНагору

  # convert name.pdf name-%03d.jpg
  # Конвертується name.pdf в посторінкові JPEG зображення (у деяких дистрибутивах необхідно встановити пакет imagemagick);
  # convert *.jpeg name.pdf
  # Конвертуються JPEG зображення в PDF (в деяких дистрибутивах необхідно встановити пакет imagemagick);

  15.3 Конвертування відеоНагору

  # mencoder -o videoout.avi -oac mp3lame -ovc lavc -srate 11025 -channels 1 -af-adv force=1 -lameopts preset=medium -lavcopts vcodec=msmpeg4v2:vbitrate=600 -mc 0 vidoein.AVI

  15.4 Конвертування аудіоНагору

  # cdparanoia -B
  # Копіювання треків з AudioCD в поточну директорію wav файлами;
  # lame -b 256 in.wav out.mp3
  # Конвертування wav-файлів в mp3 з якістю 256 kb/s;
  # oggenc in.wav -b 256 out.ogg
  # Конвертування wav-файлів Ogg Vorbis з якістю 256 kb/s;

  16. Команди Linux: друк на принтері.

  Нагору


  # export PRINTER=lbp2900
  # Вибір принтера за замовчуванням. У прикладі вибрано принтер Canon LBP-2900;
  # lpr #2 name.txt
  # Роздрукувати на принтері Canon LBP-2900 дві копії файлу name.txt;
  # lprm –
  # Видалення всіх завдань з принтера за замовчуванням;